Digitális Középiskola PDF Nyomtatás E-mail

A KTKT Egységes Iskola és Szakiskola 2010 szeptemberétől új képzési formát vezetett be érettségizni szándékozó felnőttek számára, mely az interneten keresztül történő távoktatás és a hagyományos jelenléti órákra épülő oktatás keveréke.

Általános információk:

A Digitális Középiskola azon felnőttek számára teszi lehetővé az érettségi megszerzését, akik rendszeres tartózkodási helyükről nehezen tudnának hagyományos esti vagy levelező oktatási formákat követni, mert:
• ilyen oktatást nyújtó iskolától távol, kistelepüléseken élnek,
• mozgásukban korlátozottak, vagy
• időbeosztásuk, életvitelük ezt nem teszi lehetővé.

A Digitális Középiskolai oktatás előnyei:

Több tanuló
A rugalmas, egyéni tanulási útvonalakat is jól kezelő oktatás olyanokat is bevonhat a közoktatásba, akik ezt lakóhelyük, életvitelük, vagy anyagi helyzetük miatt eddig nem tehették meg.

Új módszerek, új tartalmak, új képességek
Az elektronikus távoktatás és az e célra kifejlesztett új tananyagok, tartalmak bevezetése az iskola technikai és módszertani fejlődéséhez is hozzájárul és motiválja azt. Képessé teszi az intézményt az új technológiák alkalmazására irányuló projektekben való részvételre. A pedagógusok pedig a változó igényekhez tudják igazítani munkájukat.

Az iskolázottsági szint növekedése
Az érettségi megszerzésével a térség iskolázottsági szintje nő, az érettségivel rendelkezők további szakirányú képzésbe, felsőoktatásba is bevonhatók. Mindez növeli a térség gazdasági vonzerejét.

A Digitális Középiskola előnyei a tanulók számára:
• rugalmasan ütemezhető időbeosztásban, család és/vagy munka mellett is elvégezhető.
• a személyes kapcsolat mellett az internet lehetőséget ad személyes tutori (szaktanári) segítség igénybevételére.
• a kevesebb jelenléti óra kevesebb utazással jár; az erre fordított időt, pénzt és energiát a tanulásban lehet kamatoztatni.
• egyéni ütemben, az egyéni hiányosságok pótlásával vagy a már megszerzett képességek hasznosításával lehet haladni.
• az elektronikus eszközök és alkalmazások használatával automatikusan fejlődik az e-kompetencia, a "digitális írástudás"
• az elsajátított önálló tanulási technikák az egész életen át tartó tanulásban hasznosíthatók.

Az Országos Digitális Középiskola Központot az Apertus Közalapítvány hozza létre és működteti. Célja, hogy a Digitális Középiskola – interneten szervezett iskola modellhez csatlakozó intézményeket segítse az oktatás megkezdésében, a működtetés során szakmai segítséget nyújtson és az intézményi háló segítségével lehetőséget teremtsen az erőforrások hatékony kihasználására és a megvalósuló oktatás jó minőségére.

A KTKT Digitális Középiskola a kiskőrösi Petőfi Gimnázium tagozataként fog működni, az új iskola tanárai (tutorok) is a gimnázium kollektívájából kerülnek ki.

Minimálisan elvárt előzetes iskolai végzettség befejezett 8 általános iskolai évfolyam. Magasabb iskolai végzettség esetén mindenkinél megvizsgáljuk, hogy a Közoktatási Törvény értelmében mit tudunk beszámítani a már teljesített középiskolai tanulmányaiból.

A tanév rendje:
A Digitális Középiskola hallgatói a felsőoktatáshoz hasonló rendben dolgoznak majd: 15 hét szorgalmi időszakot (konzultációk, egyéni felkészülés az interneten) egy három hetes vizsgaidőszak követ majd. A vizsgaidőszakban kell számot adni arról, hogy sikerült-e a félév során elvárt fejlődést teljesíteni.
A rendszer azonban rugalmas: egyéni haladási ütem alakítható ki, és egy tanév alatt elvileg akár 2 tanévnyi tananyagból is be lehet számolni. Ez azt jelenti, hogy a hivatalos 4 éves képzés lerövidíthető, és az érettségi vizsgákat is lehet (előrehozott érettségi formájában) több ütemben teljesíteni.

Évente évfolyamonként kb. 500 tanórát kell teljesíteni összesen, ennek kb. 35%-a jelenléti óra, melyet heti egy nap, a délutáni órákban fognak kollégáink megtartani a gimnázium épületében, Kiskőrösön. Egy délután 5-6 konzultációs órával kell számolni.  
Az órák fennmaradó részét (kb. 65%-át) minden tanuló egy interneten elérhető elektronikus portálon (ITAK) kell teljesíteni. A portálon az érettségire felkészítő tankönyvek digitális, elektronikus változatát találják a leendő hallgatók, ami nem beszkennelt, vagy lefényképezett tankönyv oldalakat jelent. A tankönyveket a Nemzeti Tankönyvkiadó átdolgoztatta, és a teljesítendő tananyagrészek számos feladatból állnak. Egy-egy elolvasott vagy meghallgatott szöveghez képek, esetleg videók is kapcsolódnak, majd a megértést ellenőrző interaktív feladatokat kell megoldani.

Várható költségek:
Érettségi vizsgák aktuális díja, melyet az Oktatási Hivatal határoz meg.
A Közoktatási Törvény értelmében a felnőttek iskolarendszerű érettségi felkészítése 11. és 12. Évfolyamon költségtérítéses, jelenleg keressük a megoldást arra, hogy az utolsó 2 évben is ingyen, esetleg jelképes tandíjért tudjanak tanulni.
Tankönyvcsomagot vásárolni szükségtelen, hiszen a tananyagok elektronikusan állnak majd rendelkezésre.

Internet elérés:
Csengődön, Kecelen, Soltvadkerten és Kiskőrösön lesznek ún. „Szolgáltatási Pontok”, ami annyit jelent, hogy a helyi könyvtárban vagy művelődési házban rendelkezésre állnak majd olyan számítógépek, melyeken azok is elérik az oktatási portált, akiknek otthon nincs erre lehetősége.

A következő tennivalók:

Ha érdekli az új képzési forma, de további kérdései vannak, írjon email-t a tavoktatas{kukac}ktkt.suli.hu címre! A jelentkezési lapot letöltheti honlapunk felső menüjében a "Dokumentumok" alatt, vagy kérésre email-ben is elküldjük. A jelentkezési lap nyomtatott, aláírt példányát június 30-ig kérünk a Petőfi Gimnáziumba (Kiskőrös, Árpád u. 4.) eljuttatni.

Módosítás dátuma: 2011. április 28. csütörtök, 12:14