GYIK Nyomtatás E-mail

Egyéni tanulási útvonal

Lehetséges, hogy egy tanuló különböző tárgyakból különböző évfolyamokra járjon? (Pl. más iskolában más rendszer szerint megkezdett tanulmányait folytathatja?)
Igen. Minden tanulót valamely évfolyamra és valamely osztályba kell felvenni, de a tanuló követhet egyéni tanulási útvonalat. Azaz lehetnek olyan tantárgyai, melyekből alacsonyabb vagy magasabb évfolyam tananyagát tanulja. Ennek órarendi és vizsga beosztási vonzatai vannak. A digitális középiskolai oktatásra való felvétel rendjét a Pedagógiai program rögzíti.

Nyelvtanulás

Milyen nyelveket lehet tanulni a Digitális Középiskolában?

Jelenleg csak angol nyelv oktatására rendelkezünk digitális tananyaggal, így e-tanulóink angolt tanulnak. Amennyiben más nyelvet beszél olyan szinten, hogy érettségi vizsgát tegyen belőle, sikeres osztályozó vizsgák után jelentkezhet előrehozott érettségire.

Osztályozó és félévi vizsgák

Miért kell az e-tanulóknak félévente vizsgát tenni?

A Közoktatási törvény 131.§ (5) c) pontja egyértelmű: „a tanuló félévkor és év végén osztályozó vizsgán ad számot tudásáról. Az osztályozó vizsga vizsgabizottság előtt folyik, amelynek elnökét a közoktatási feladatkörében eljáró oktatási hivatal jelöli ki az Országos vizsgaelnöki névjegyzékről."

Amíg a törvényi szabályozás nem változik, e-tanulóinknak félévente írásbeli és/vagy szóbeli vizsgát kell tenniük.

Hogyan zajlik a vizsga?

Minden félévben egy háromhetes időszak alatt kell teljesíteni a vizsgákat. A tantárgyak egyharmadából szóbeli, a többi tárgyból írásbeli vizsgát szervezünk úgy, hogy tanulóink az érettségi vizsgáig lehetőleg minden tárgyból szóbeli és írásbeli vizsgarutint is szerezzenek.