Bevezető

A digitális technológia és eszközök használata nem új a közoktatásban. Számos intézmény és pedagógus fedezi fel a digitális táblában, az interneten található tartalmakban, a kivetített prezentációkban stb. rejlő lehetőségeket. Magánemberként is legtöbben használunk internetet, fórumokat, blogokat, videó és szöveges csevegő vagy levelező programokat, közösségi oldalak szolgáltatásait.

Észrevétlenül és gyorsan válunk, váltunk web felhasználóvá. Ha egy technológiát sikeresen alkalmazunk a mindennapi életben, érthető, ha szeretnénk beépíteni az előnyöket a munkánkba is. Az intelligens web felhasználóból egy digitális középiskola tutorává vagy szervezőjévé válásig azonban viszonylag nagy utat kell bejárni.

A ”Digitális Középiskola – az interneten szervezett iskola” oktatási forma nemcsak webes eszközök alkalmazását jelenti az oktatásban, hanem a tanítás-tanulási folyamat szervezőjévé teszi az internetet. Az így szervezett oktatás bevezetése hosszú távú döntés az intézmény és pedagógusai részéről.

Ennek megfelelően többlet energiák mozgósítását igényli az első évek során. Hozadéka lehet azonban egy rugalmas és modern oktatási forma alkalmazása, mely jellegénél fogva fejleszt a munkaerő-piac által magasan értékelt személyes készségeket és kompetenciákat: az egész életen át tartó tanulási, időgazdálkodási, információ-gazdálkodási és ún. e-kompetenciát.

Ezért is, és elérhetősége folytán is vonzó lehet a célcsoport számára. A tanulólétszám szinten tartása és fejlesztése minden intézménynek érdeke, és ebben az új oktatási formák alkalmazása, a célcsoport bővítése segíthet.

Az új technológiák bevonása az oktatásba annak modernizálását is támogatja. A jövő felnőtt tanulója már a ma általános iskolájában nevelkedik, a ma eszközeit használja (mobil készülékek, programozható audiovizuális eszközök, számítógép) és természetes elvárása lesz, hogy ha felnőttként szerzi meg középfokú végzettségét, tanulmányai során élvezhesse a technika előnyeit.

Ebben próbál segíteni a Digitális Középiskola projekt, mely egy olyan rugalmas, egyénre szabható tanulási rendszer, mely figyelembe veszi a felnőttkori élethelyzetekből adódó sajátosságokat. Reméljük, a jövőben egyre több tanulni vágyó felnőtt tanuló csatlakozik hozzánk, hogy megszerezze az érettségit, mely nem csupán a megszerzett tudás vagy kompetenciák miatt fontos, de egyben új távlatokat is nyit a szakképzés, felsőoktatás felé.

 
A projekt

A KTKT Digitális Középiskola projekt a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében, az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap
társfinanszírozásával valósul meg.

Kódszám: TÁMOP - 3.2.1.B-09/2: Új tanulási formák és rendszerek – Digitális Középiskola program

Kedvezményezett: KTKT Egységes Iskola és Szakiskola, Kiskőrös, Árpád u. 4.

Nemzeti Fejlesztési Ügynökség

ESZA Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft

Új Magyarország Fejlesztési Terv

Európai Regionális Fejlesztési Alap